Published: 2022-07-31

|Abstract views: 35 | PDF Download: 16 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.9384
|Abstract views: 46 | PDF Download: 37 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.10289
|Abstract views: 32 | PDF Download: 27 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12473
|Abstract views: 39 | PDF Download: 17 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12509
|Abstract views: 57 | PDF Download: 19 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.13301
|Abstract views: 24 | PDF Download: 19 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.13924

DO CORPORATE GOVERNANCE AND FINANCIAL CHARACTERISTICS MAY INCREASE CSR DISCLOSURES?

Maria Ariesta Utha, Abubakar Arif, Puspahadi Boenjamin

287-302

|Abstract views: 32 | PDF Download: 16 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.13986
|Abstract views: 58 | PDF Download: 38 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12864