Published: 2022-07-31

|Abstract views: 86 | PDF Download: 70 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.9384
|Abstract views: 173 | PDF Download: 144 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.10289
|Abstract views: 129 | PDF Download: 129 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12473
|Abstract views: 103 | PDF Download: 102 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12509
|Abstract views: 71 | PDF Download: 50 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.13301
|Abstract views: 50 | PDF Download: 55 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.13924

DO CORPORATE GOVERNANCE AND FINANCIAL CHARACTERISTICS MAY INCREASE CSR DISCLOSURES?

Maria Ariesta Utha, Abubakar Arif, Puspahadi Boenjamin

287-302

|Abstract views: 59 | PDF Download: 46 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.13986
|Abstract views: 183 | PDF Download: 172 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12864