Published: 2022-07-31

|Abstract views: 315 | PDF Download: 431 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.9384
|Abstract views: 744 | PDF Download: 658 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.10289
|Abstract views: 518 | PDF Download: 558 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12473
|Abstract views: 393 | PDF Download: 590 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12509
|Abstract views: 212 | PDF Download: 249 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.13301
|Abstract views: 214 | PDF Download: 293 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.13924

DO CORPORATE GOVERNANCE AND FINANCIAL CHARACTERISTICS MAY INCREASE CSR DISCLOSURES?

Maria Ariesta Utha, Abubakar Arif, Puspahadi Boenjamin

287-302

|Abstract views: 237 | PDF Download: 142 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.13986
|Abstract views: 518 | PDF Download: 428 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12864