Published: 2022-09-29

|Abstract views: 811 | PDF Download: 1 |
https://doi.org/10.25105/jogee.v3i1.13372
|Abstract views: 817 | PDF Download: 845 |
https://doi.org/10.25105/jogee.v3i1.13118
|Abstract views: 833 | PDF Download: 846 |
https://doi.org/10.25105/jogee.v3i1.13004
|Abstract views: 953 | PDF Download: 823 |
https://doi.org/10.25105/jogee.v3i1.12973

MORFOTEKTONIK DAS CITARIK HULU KAITAN DENGAN TATA GUNA LAHAN, DI WILAYAH CICALENGKA, KAB. BANDUNG

Mochamad Aufar Muttaqin, Murni Sulastri, Nana Sulaksana, P Paramarta Raditya Rendra

49-61

|Abstract views: 959 | PDF Download: 1017 |
https://doi.org/10.25105/jogee.v3i1.12986
|Abstract views: 1008 | PDF Download: 870 |
https://doi.org/10.25105/jogee.v3i1.13121
|Abstract views: 1017 | PDF Download: 849 |
https://doi.org/10.25105/jogee.v3i1.13005
|Abstract views: 856 | PDF Download: 914 |
https://doi.org/10.25105/jogee.v3i1.13003
|Abstract views: 853 | PDF Download: 952 |
https://doi.org/10.25105/jogee.v3i1.12998
|Abstract views: 924 | PDF Download: 849 |
https://doi.org/10.25105/jogee.v3i1.13002
|Abstract views: 814 | PDF Download: 1019 |
https://doi.org/10.25105/jogee.v3i1.12954
|Abstract views: 741 | PDF Download: 777 |
https://doi.org/10.25105/jogee.v3i1.13373