DOI: https://doi.org/10.25105/jsrr.v1i1

Published: 2019-01-16

Pengembangan Motif Batik Semarangan Menggunakan Tipografi sebagai Gagasan Visual

Brian Alvin Hananto, Achmad Syarief, Agus Nugroho ujianto

1-18

|Abstract views: 1206 | PDF Download: 1095 |
https://doi.org/10.25105/jsrr.v1i1.3874

Kajian Attractiveness Promosi Budaya dalam Unsur Visual Atraktif Website Pariwisata BandungNG

Gandung Anugrah Kalbuadi, Yan Yan Sunarya, Wegig Murwonugroho

19-36

|Abstract views: 1528 | PDF Download: 995 |
https://doi.org/10.25105/jsrr.v1i1.3876
|Abstract views: 1161 | PDF Download: 892 |
https://doi.org/10.25105/jsrr.v1i1.3888
|Abstract views: 1313 | PDF Download: 1417 |
https://doi.org/10.25105/jsrr.v1i1.3878
|Abstract views: 1298 | PDF Download: 1041 |
https://doi.org/10.25105/jsrr.v1i1.3879

Dapur pada Rumah Tradisional Kampung Naga

Gumilang Dwi Putra, Ahadiat Joedawinata, Diah Asmarandani

107-122

|Abstract views: 1014 | PDF Download: 885 |
https://doi.org/10.25105/jsrr.v1i1.3884
|Abstract views: 1176 | PDF Download: 814 |
https://doi.org/10.25105/jsrr.v1i1.3885
|Abstract views: 1175 | PDF Download: 975 |
https://doi.org/10.25105/jsrr.v1i1.3886
|Abstract views: 3155 | PDF Download: 1230 |
https://doi.org/10.25105/jsrr.v1i1.4046